Код за ЄДРПОУ:19256512 Вхід Телефони: 0442788632 факс: 0442788632
e-mail: info@ukragro.kiev.ua
Адреса: 01034, м.Київ, вул.Володимирська, буд.23-Б
 

ПрАТ "ВП"УКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУД"

 
 
Головна Основна діяльністьКонтакти
  Публічна інформація
Інформація про підприємство
Установчі документи
Статут 2018
Статут частина 2
Статут частина 1
Акціонерний капітал
Положення
Положення про директора
Положення про наглядову раду
Положення про загальні збори ч.2
Положення про загальні збори ч.1
Протоколи зборів
Протокол засідання Наглядової ради 09.08.2021
Протокол засідання Наглядової ради 04.08.2021
Протокол зборів 2019 частина 1
Протокол зборів 2019 частина 2
Протокол зборів 2019 частина 3
Протокол засідання Наглядової ради 11.05.2019
Протокол засідання Наглядової ради 24.04.2019
Протокол засідання Наглядової ради 17.04.2019
Протокол зборів 2018
Протокол засідання Наглядової ради 23.06.18
Протокол засідання Наглядової ради 05.06.18 ч.1
Протокол засідання Наглядової ради 05.06.18 ч.2
Протокол засідання Наглядової ради 25.05.18
Протокол зборів 2017 частина 1
Протокол зборів 2017 частина 2
Протокол засідання наглядової ради 15.09.2017
Протокол засідання наглядової ради 16.03.2015
Протокол зборів 2014
Результати перевірок
Аудиторський висновок 2014 (частина 1)
Аудиторський висновок 2014 (частина 2)
Аудиторський висновок 2014 (частина 3)
Аудиторський висновок 2013
Повідомлення про збори та ін.
Повідомлення про результати голосування на загальних зборах від 14.09.2021 року
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 08.09.2021 р.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства (пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства (пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства)
Повідомлення про проведення загальних зборів 2021
Повідомлення про результати голосування
Повідомлення про кількість голосуючих акцій Товариства
Повідомлення про збори 2019
Повідомлення про результати голосування 2018
Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Повідомлення про збори 2018
Календарний план розміщення інформації
Повідомлення про збори 2017
Повідомлення про результати голосування 2017
Повідомлення про збори (2015)
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах (2014)
Повідомлення про збори (2014)
Повідомлення про результати голосування 2013
Повідомлення про збори (2013)
Повідомлення про збори (2012)
Підсумки голосування акціонерам
Афілійовані особи
Квартальна регулярна інформація
Річна регулярна інформація
Річний звіт за 2020 рік
Річний звіт за 2019 рік
Річний звіт за 2018 рік
Річний звіт за 2017 рік
Річний звіт за 2016 рік
Річний звіт за 2015 рік
Річний звіт за 2014 рік
Річний звіт за 2013 рік
Річний звіт за 2012 рік
Річний звіт за 2011 рік
Особлива інформація
Особлива інформація за 14.09.2021
Особлива інформація за 14.09.2021
Особлива інформація за 31.01.2020
Особлива інформація за 05.06.2019
Особлива інформація за 04.06.2019
Особлива інформація за 12.07.2018
Особлива інформація за 21.05.2018
Особлива інформація за 02.11.2017
Особлива інформація за 01.11.2017
Особлива інформація за 03.09.2014
Особлива інформація за 03.09.2014
Особлива інформація за 19.03.2014
Особлива інформація за 17.02.2014
   

Річна регулярна інформація

Річний звіт: 2020
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту ключ ››
Річний звіт: 2019
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту ключ ››
Річний звіт: 2018
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту ключ ››
Річний звіт: 2017
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Cпостережна рада i ревізійна комісія
Повноваження органів та осіб
Внутрішні документи, звітність та перевірки
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Річна інформація емітента для друку
Річний звіт: 2016
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Cпостережна рада i ревізійна комісія
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Річна інформація емітента для друку
Річний звіт: 2015
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Повноваження органів та осіб
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Річний звіт: 2014
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Повноваження органів та осіб
Річний звіт: 2013
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Річний звіт: 2012
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Повноваження органів та осіб
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Річний звіт: 2011
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості
Інформація про збори акціонерів
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб
 

 
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента
Інформація про юросіб, що надають послуги
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина)
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи
Інформація про зобов'язання
Інформація про істотні факти
Річна фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Інформація про органи управління емітента

 Головна  Основна діяльністьКонтакти